Privacy-beleid Huisdierenoppas.nl

Privacy beleid

Dit privacy beleid omschrijft hoe Huisdierenoppas.nl je informatie verzamelt, gebruikt en beschermt. Huisdierenoppas.nl respecteert je privacy en verwerkt je gegevens alleen voor het doel waarvoor jij deze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbeschermen. Huisdierenoppas.nl hecht waarde aan de bescherming van de privacy van alle bezoekers van onze websites of mobiele applicaties. Wij verzoeken je dit privacy beleid, dat verklaart hoe wij jouw gegevens gebruiken en beschermen, zorgvuldig te lezen.

Inleiding

Huisdierenoppas.nl is onderdeel van 123petsitter B.V. Ons postadres is 1273 CE, 62, Nederland (geen bezoek of ophaaladres). Ons KvK-nummer is: 92129145

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

 

Persoonsgegevens

Huisdierenoppas.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Om gebruik te kunnen maken van Huisdierenoppas.nl, zijn bepaalde gegevens verplicht om aan te leveren. Indien deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd is het voor ons niet mogelijk om de betreffende dienst aan te bieden. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing) 
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account of oproep op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Alle persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in overeenstemming met de EU General Data Protection Regulation (GDPR), ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gebruiken jouw gegevens om de best mogelijke service aan te bieden. Huisdierenoppas verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Je de mogelijkheid te bieden een oproep te plaatsen die openbaar beschikbaar is voor bezoekers van Huisdierenoppas.nl
 • Je de mogelijkheid te bieden jouw oproep door te plaatsen naar andere (vacature)websites met als doel om de respons op jouw oproep te vergroten
 • Je de mogelijkheid te bieden om te kunnen reageren via de website
 • Verzenden van notificaties en herinneringen
 • Verzenden van tips om je te helpen jouw doel te bereiken via onze website
 • Verzenden van aanbiedingen van Huisdierenoppas.nl
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Verzenden van een feedbackverzoek
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Huisdierenoppas.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Huisdierenoppas.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte


Huisdierenoppas.nl verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Toestemming
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
 • Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen

 

Hoe lang en waar we persoonsgegevens bewaren

Huisdierenoppas.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Je kunt te allen tijde jouw account verwijderen op de instellingen pagina. Al jouw gegevens (die we niet wettelijk verplicht zijn te bewaren) worden dan direct gewist. Wij houden van dit verzoek tot verwijdering een logbestand bij, welke na 80 dagen automatisch wordt gewist.

Het is mogelijk dat een deel, of al jouw gegevens, buiten de EEA (European Economic Area) worden opgeslagen of verstuurd. Door gebruik te maken van Huisdierenoppas.nl, en door gegevens aan ons te verstrekken, ga je hiermee akkoord. Indien wij gegevens opslaan of verzenden buiten de EEA zullen wij er alles aan doen om te zorgen dat jouw gegevens net zo veilig behandeld worden als wanneer jouw gegevens binnen de EEA, onder de GDPR regelgeving, opgeslagen of verstuurd zouden worden. Hieronder valt onder andere het gebruik van wettelijk bindende contracten tussen ons en derden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Huisdierenoppas.nl kan jouw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Huisdierenoppas.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende soorten partijen waar wij mee samenwerken en het doel van de gegevensverwerking:

 • Betaalproviders - Het verwerken van jouw betaling
 • Dataopslag partijen - Het opslaan van data zoals bijvoorbeeld backups, klantendossiers en correspondentie
 • Communicatiemiddelen (extern gebruik) - E-mail kunnen ontvangen en versturen, SMS berichten kunnen versturen
 • Communicatiemiddelen (intern gebruik) - Ondersteunen van communicatie over klantenservice issues, websiteoptimalisatie en het oplossen van overige technische problemen
 • Hostingproviders - Het hosten van de website en backups van Huisdierenoppas.nl
 • Klantenservice tools - Een zo goed mogelijke (technische) ondersteuning bieden
 • Vacaturewebsites - Het vergroten van respons op oproepen van baasjes. (Huisdierenoppas.nl zal nooit je contactgegevens doorgeven aan deze vacaturewebsites. Reacties ontvang je altijd via onze website)
 • Websiteontwikkelaars - Het bouwen, updaten en verbeteren van de website Huisdierenoppas.nl


Cookies

Huisdierenoppas.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Huisdierenoppas.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google analytics: hiermee kunnen wij statistieken over onze website bijhouden, zoals bezoekersaantallen, welke pagina's populair zijn en hoe lang bezoekers op onze website blijven. Jouw IP-adres wordt geanonimiseerd. Alle opties voor gegevens delen in Google Analytics zijn uitgeschakeld.
 • Google adwords: Hiermee kunnen wij de resultaten van onze Google advertenties monitoren.
 • Google maps: om de kaart service van Google te kunnen gebruiken.
 • Facebook: om de like knop en delen te kunnen gebruiken.
 • Hotjar hiermee kunnen wij tests uitvoeren op onze website om de website te verbeteren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Veiligheid

Huisdierenoppas.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen door de nieuwste technologieën te gebruiken om je informatie te beschermen tegen verlies, misbruik of onwettige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om de verzamelde informatie veilig te houden.

Hoewel wij voorzorgsmaatregelen treffen met betrekking tot gegevensbescherming, kan Huisdierenoppas.nl niet garanderen dat alle informatie die jij op jouw openbare Huisdierenoppas profiel zet, veilig is. Huisdierenoppas.nl kan niet voorkomen dat derden (zoals zoekmachines) jouw openbare Huisdierenoppas profiel tijdelijk opslaan. Andere (vacature)websites kunnen ook delen van openbare oproepen of profielen weergeven in hun zoekmachines. Jouw contactgegevens worden niet weergegeven in je profiel of gedeeld met derden.

Wij verzoeken onze gebruikers hun steentje bij te dragen om ons te helpen een veilig platform te houden. Jij bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van je unieke wachtwoord en accountinformatie. 

 

Jouw rechten omtrent gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uitschrijven voor bepaalde e-mails kan door middel van de uitschrijf link onderaan de betreffende e-mail, of door je e-mail instellingen aan te passen op je Huisdierenoppas.nl dashboard.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huisdierenoppas.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de klantenservice

Huisdierenoppas.nl voorkomt niet dat derde partijen (zoals zoekmachines) oproepen van gebruikers (tijdelijk) opslaan. Indien je jouw oproep deactiveert of verwijdert, kan het zijn dat het nog enkele weken duurt voordat je oproepgegevens bij deze partijen verwijderd zijn. Wij hebben hier helaas geen invloed op.

Contact

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 

Aanpassingen

We kunnen dit privacy- en cookiebeleid wijzigen wanneer we dit van tijd tot tijd nodig achten, of indien wettelijk vereist. Alle wijzigingen worden onmiddellijk op onze website geplaatst. Bij jouw eerstvolgende gebruik van onze website na deze wijzigingen, nemen wij aan dat je de voorwaarden van het gewijzigde privacy beleid hebt doorgenomen en aanvaard. We raden je daarom aan deze pagina regelmatig te bezoeken om up-to-date te blijven.

Huisdierenoppas Blog